נושאים: חגים וזמנים

ערבי פסחים

  ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. והאי סמוך למנחה פ' רש"י קודם למנחה מעט. ורשב"ם פירש חצי שעה בתחילת שעה עשירית.

פסח חג האמונה

הסמל של פסח שמשהו חמץ אוסר. קשה, לא מצאנו בשאר האיסורים חומרא כזאת, דאיסורי דאורייתא הם, ביבש חד בתרי בלח בששים, כלאים אחד במאתים –

פרשת זכור

בשבת לפני פורים קוראים פרשת זכור, מצוה שמחייבת אותנו לזכור, לא לשכוח כדי להסמיך פרשה זו להמן שהוא מזרע עמלק "זכור את אשר עשה לך

דרשת שבת הגדול

הטור בהלכות פסח ס' ת"ל כתב וז"ל שבת שלפני פסח קוראים אותו שבת הגדול על שם הנס שאירע בו. מהו הנס המיוחד שקרה בשבת זו.

פקדונות קדושי השואה שהפקידו בבנקים

בתקופת השואה הרבה יהודים הבריחו נכסיהם לבנקים שוויצריים והמפקידים אבד זכרם ויש ספק אם השאירו יורשים וגם אם יש יורשים הם לא יודעים שמורישיהם הפקידו

עירובי תבשילין - ונוסח העירוב

  דף טו:משנה יו"ט שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחילה מיו"ט לשבת אבל מבשל ליו"ט ואם הותיר לשבת ועושה תבשיל מערב יו"ט וסומך עליו

דילוג לתוכן