סרטונים מערוץ ה youtube מורשת הרב - האתר בבניה

הכתרת מורינו ורבינו הרה"ג רבי שלמה שלוש זצוק"ל
חלק 1

הכתרת מורינו ורבינו הרה"ג רבי שלמה שלוש זצוק"ל
חלק 2

הכתרת מורינו ורבינו הרה"ג רבי שלמה שלוש זצוק"ל
חלק 3

מורינו ורבינו הרה"ג רבי שלמה שלוש זצוק"ל
בהדלקת נר ראשון של חנוכה

באם יש לכם חומרים מוקלטים מוקלדים הסרטות תמונות או כל חומר דיגיטלי נשמח שתשלחו בטופס המצורף
ונחזור אליכם - תודה

סגירת תפריט