ספרי הרב

לעיתים לוקח לספרים כמה שניות להיטען, הדבר תלוי במהירות האינטרנט שלכם

משנת שלמה על מסכת כתובות

משנת שלמה על מסכת גיטין

משנת שלמה על מסכת קידושין