חיפוש

כבוש כמבושל

גמ' דף קי"א שמואל לטעמיה דאמר מליח כרותח כבוש כמבושל וכן בפסחים עו. וחולין צז: והגמרא לקמן קי"א: קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה

למד עוד »

ליל הסדר

בהרבה שמות נתברך חג הפסח: חג המצות, חג החירות, חג הגאולה, חג המשפחה, חג האביב וכו'. בין כל מועדי ישראל המקודשים, נתייחד מימד מיוחד של

למד עוד »

חנוכה

כתב הרמב"ם פ"ד מהלכות חנוכה הלכה י"ב מצוות חנוכה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להדר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל ולהודות על

למד עוד »

נשים במקרא מגילה

גמ'  דף ד'. אמר ריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס ואמר ריב"ל חייב אדם לקרוא את המגילה ביום ולחזור ולקרוא אותה

למד עוד »

הערה חשובה: דברי התורה ומאמרים אלה אינם מוגהים, והועלו כפי שהם.

שפתיו דובבות

קובץ מאמרים על חג הפסח - יצא לאור ערב פסח תשפ"ג

מאמרים וסיפורים שהתקבלו מבני המשפחה ואברכי הקהילה , נשמח לקבל עוד למייל info@harav.org.il או בדף יצירת קשר באתר

אברך יקר
אברך יקר@benteyre
קרא עוד
הייתי אז אברך צעיר התחלתי ללמוד דיינות, והיתה לי קושיא בסימן ב בחושן משפט, ובדיוק אז היתה חתונה של הרב יצחק יוסף עם דרעי באולמי נוף ירושלים, ולפני החופה היה שם בר טעימות, ושם פגשתי את הרב ושאלתי אותו תוך כדי שהוא היה נראה חושב בדברי תורה, את השאלה שלי. והוא ענה לי אותה ממש כלאחר יד, ונתן לי יישוב טוב, ואני זוכר שזו היתה קושיא ששאלתי כמה אנשים ולא היה לה תשובה והוא ככה נתן את התשובה באמצע חתונה כזקן ורגיל, אשרי העם שככה לו.
דילוג לתוכן