חיפוש

נ"ט בר נ"ט

גמרא חולין קי"א דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם ברותחים משום דהוי נ"ט בר נ"ט ונאמרו בזה ג' שיטות דעת הטור דגים רותחים שנתנם בקדרה של

למד עוד »

מצוות ביכורים בשביעית

רש"י בפרשת משפטים על הפסוק "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ד' אלוקיך" מכאן דאף בשביעית חייבים בביכורים לכן נאמר אף כאן "בכורי אדמתך" וכו' ובשפתי

למד עוד »

מלאכת מבשל

המבשל בשבת קימ"ל בפ' אלו נערות לד. ובמרובה עא. וחולין ט"ו. גיטין נג. כרבי יהודה. דושמרתם את השבת כי קודם היא לכם היא קודש ואין

למד עוד »

יום ירושלים

הנבואה על ירושלים כתובה באופן ברור בנביא זכריה א' "לכן כה אמר ד' שבתי לירושלים ברחמים ביתי יבנה בה נאום ד'. עוד קרא לאמור כה

למד עוד »

הכנה למתן תורה

אנו נמצאים לפני התקדש חג מתן תורה ולא חג קבלת תורה. כיון שהתורה נתנה בשוה לכל עם ישראל והקבלה היא לפי הכלי שכל אחד ואחד

למד עוד »

הערה חשובה: דברי התורה ומאמרים אלה אינם מוגהים, והועלו כפי שהם.

שפתיו דובבות

קובץ מאמרים על חג הפסח - יצא לאור ערב פסח תשפ"ג

מאמרים וסיפורים שהתקבלו מבני המשפחה ואברכי הקהילה , נשמח לקבל עוד למייל info@harav.org.il או בדף יצירת קשר באתר

אברך יקר
אברך יקר@benteyre
קרא עוד
הייתי אז אברך צעיר התחלתי ללמוד דיינות, והיתה לי קושיא בסימן ב בחושן משפט, ובדיוק אז היתה חתונה של הרב יצחק יוסף עם דרעי באולמי נוף ירושלים, ולפני החופה היה שם בר טעימות, ושם פגשתי את הרב ושאלתי אותו תוך כדי שהוא היה נראה חושב בדברי תורה, את השאלה שלי. והוא ענה לי אותה ממש כלאחר יד, ונתן לי יישוב טוב, ואני זוכר שזו היתה קושיא ששאלתי כמה אנשים ולא היה לה תשובה והוא ככה נתן את התשובה באמצע חתונה כזקן ורגיל, אשרי העם שככה לו.
דילוג לתוכן