כותרים: פרשת ויחי

פרשת ויחי ב

יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויבך ישתחוו לך בני אביך" אומר המדרש יהודה אחיך מודים בך, אמך מודה בך, אני בעצמי מודה בך –

פרשת ויחי א

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה" יעקב אבינו, בחיר שבאבות, חי פחות מהם: אברהם