כותרים: ביכורים

מצוות ביכורים בשביעית

רש"י בפרשת משפטים על הפסוק "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ד' אלוקיך" מכאן דאף בשביעית חייבים בביכורים לכן נאמר אף כאן "בכורי אדמתך" וכו' ובשפתי