כותרים: ביטול חמץ

חמץ ידוע אם מועיל לו ביטול

כתב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות חמץ ומצה הלכה ב' מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסורו וכו' ומהי השבתה  זו האמורה בתורה שיסייר