נושאים: שביעית

מצוות ביכורים בשביעית

רש"י בפרשת משפטים על הפסוק "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ד' אלוקיך" מכאן דאף בשביעית חייבים בביכורים לכן נאמר אף כאן "בכורי אדמתך" וכו' ובשפתי

איסור סחורה בפירות שביעית

משנה פ"ז דשביעית משנה ג' ולא יצבע בשכר שאין עושין סחורה בפירות שביעית הרמב"ם פ"ו משמיטה ויובל הלכה א' כתב אין עושין סחורה בפירות שביעית