נושאים: שבועות

הכנה למתן תורה

אנו נמצאים לפני התקדש חג מתן תורה ולא חג קבלת תורה. כיון שהתורה נתנה בשוה לכל עם ישראל והקבלה היא לפי הכלי שכל אחד ואחד