נושאים: יום טוב

עירובי תבשילין - ונוסח העירוב

  דף טו:משנה יו"ט שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחילה מיו"ט לשבת אבל מבשל ליו"ט ואם הותיר לשבת ועושה תבשיל מערב יו"ט וסומך עליו

דילוג לתוכן