נושאים: חושן משפט

נאמנות הפוליגרף

קימ"ל בכל התורה על פי שניים עדים יקום דבר. דהיינו, כל אדם בחזקתו וכדי לפגום את חזקתו בין לענין כשרות בין להוציא ממון קימ"ל המוציא

דילוג לתוכן